МО ще доставя електронни услуги

Информационна система на Министерство на отбраната ще доставя електронни услуги за достъп до пространствени данни

Информационна система на Министерство на отбраната ще доставя електронни услуги за достъп до пространствени данни

Министерството на отбраната разработи информационна система за достъп до пространствени данни, която ще предоставя 38 електронни услуги за администрацията, бизнеса и гражданите.

Системата е разработена в рамките на проект с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Потребителите ще могат бързо да откриват, разглеждат и изтеглят пространствени географски данни. Системата включва още функционалности за конвертиране, съхранение и администриране на пространствените данни и услуги.

Системата ще бъде обслужвана от Военно-географската служба, която според законовите разпоредби има задължението да изпълнява дейностите по създаване на геоинформационни продукти като карти, схеми, анализи на терена, цифрови данни за местността, снимки от въздуха и друга географска информация.

Проектът се изпълнява за период от 30 месеца и е на обща стойност 809 036,90 лв. Системата ще бъде представена на конференция на 16 юли в столичния София Хотел Балкан, уточниха от Министерство на отбраната.

Коментар