МО ще доставя е-услуги на база пространствени данни

Нова информационна система на Министерство на отбраната ще осигури достъп до е-услуги на гражданите и бизнеса

Нова информационна система на Министерство на отбраната ще осигури достъп до е-услуги на гражданите и бизнеса

Министерството на отбраната разработи информационна система за достъп до пространствени данни. Платформата ще предоставя 33 електронни услуги за администрацията, бизнеса и гражданите, съобщиха от ведомството.

Проектът „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната” е на стойност 548 хил. лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Системата ще бъде представена на конференция в четвъртък тази седмица в София Хотел Балкан. Целта на проекта да подобри качеството на административните услуги и да улесни достъпа до тях. Чрез информационната система потребителите ще могат бързо да откриват, разглеждат и изтеглят пространствени географски данни.

Системата включва още функционалности за конвертиране, съхранение и администриране на пространствените данни и услуги. Тя ще бъде обслужвана от Военно-географската служба, която по закон има задължението да изпълнява дейностите по създаване на геоинформационни продукти, като карти, схеми, анализи на терена, цифрови данни за местността, снимки от въздуха и друга информация.

Коментар