Бюрата по труда ще информират за ИКТ курсове

Безработните ще могат да получат актуална информация за ИКТ курсове във всички бюра по труда в страната

Безработните ще могат да получат актуална информация за ИКТ курсове във всички бюра по труда в страната

Всички бюра по труда в страната ще предоставят информация за ИKТ курсове. Нововъведението е в рамките на европейската инициатива „eSkills for Jobs 2015-2016”, която се изпълнява у нас от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) в партньорство с Агенцията по заетостта.

Целта е да се намали безработицата сред младите хора, които не са завършили ИКТ специалности, и да се насочи техният интерес към ИКТ индустрията за професионална реализация, съобщиха от БАИТ.

Бюрата по труда ще предоставят информация за актуални обучения и курсове в сферата на ИКТ, провеждани от компаниите в сектора. В процеса на индивидуално консултиране, служителите на бюрата ще осведомяват регистрираните безработни за възможностите за включване в ИКТ обучения, както и за свободните работни места в сектора.

Безработни млади хора, с квалификация извън ИКТ сферата, ще могат да се преквалифицират и доквалифицират като усъвършенстват електронните си eSkills умения и така ще имат по-голям шанс за намиране на работа. В момента сред регистрираните безработни попадат значителен дял младежи, завършили висшето си образование в хуманитарни специалности, за които няма налични работни места.

Преобладаващата част от курсовете и семинарите са безплатни, като някои от тях предвиждат и възможност за работа/стаж за най-добре представилите се. Част от обученията са предназначени за абсолютно начинаещи в ИКТ сферата, други изискват минимален набор от познания.

Към момента списъкът включва образователни инициативи на 24 компании, като информацията се актуализира непрекъснато. Платформата поддържа и специална секция за свободни позиции в ИКТ сектора.

Кампанията eSkills for Jobs 2015-2016 се организира в отговор на нарастващото търсене на специалисти в областта на ИКТ, които в момента не са достатъчни, въпреки високото ниво на безработица в Европа. Инициативата се провежда едновременно в 21 европейски държави.

Коментар