Информационно обслужване внедри е-регистър в МП

Подобрява обслужването от органите на съдебната власт

Електронна гривна вместо лишаване от свобода

Стартира пилотен проект на система за електронен мониторинг