Време е за черни списъци на паролите

Дирекциите по ИТ сигурността трябва да забранят кодове като „123456“, „qwerty” и „password”