Путин освободи руснаците от мобилно робство

Операторите ще обслужват безплатно, ако не прехвърлят в срок номера