Телефоните с бутони стават популярни сред младите американци

Много от тях са „уморени от дисплеите” и търсят алтернатива