Как „планът без план“ пести пари

Agile разработването на софтуер се гордее именно с това - при него планирането става на итерации, или на къси интервали усилена работа

Промени в ISO 27001 засягат управлението на риска

Една методология ще се ползва в различни области, обясни Огнян Дренски