Промени в ISO 27001 засягат управлението на риска

Една методология ще се ползва в различни области, обясни Огнян Дренски