SOC като услуга e хит: расте с по 24,3% годишно

Растящата киберпрестъпност среща нов отпор: оперативните центрове за киберсигурност