Изграждат оптични магистрали в десетки общини

Проектът се вписва в целите за е-управление, заяви Красимир Симонски