ЕП гласува резолюция за равенство между половете

Жените и мъжете не са еднакви, но трябва да имат едни и същи права

Тим Бърнърс-Лий предлага интернет конституция

Аналог на Магна харта може да защити правата на всички