ЕП гласува резолюция за равенство между половете

Незаконодателна резолюция, гласувана днес в Европейския парламент, настоява за промени в политиките, за да се постигне равенство между жените и мъжете. „Равносметката не е никак похвална – промяната е твърде бавна, а в резултат на това страдат правата на жените”, заяви докладчикът Марк Тарабела от Белгия, цитиран от сайта на ЕП.

Резолюцията прави оценка на положението през 2013 г. и изтъква няколко основни предизвикателства:

  • разлика в заплащането и пенсиите, положението на жените при вземането на политически и икономически решения и въздействие на икономическата криза върху жените (бедността);
  • подобряването на баланса между професионалния и личния живот, системите за отглеждане на деца, майчинството и отпуска по бащинство;
  • правата на сексуално и репродуктивно здраве, включително противозачатъчни средства и аборт;
  • борбата с насилието срещу жени.

Темите за равенството между половете и правата на жените следва да се включат в процеса на формиране на политиката и бюджетните процедури. Депутатите призовават страните членки към прилагане на директивата за принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите.

Предлага се също деблокиране на законопроекти за жените в управителните съвети и поощряване на образователните политики за насърчаване на жените да изградят кариера в областта на науката, технологиите и ИКТ сектора. Сред наболелите въпроси са още непълното работно време, ниско платената и несигурна работа, споделянето на семейните задължения и платеният отпуск по бащинство.

Като се има предвид, че по-гъвкавото работно време може да подобри участието на жените на пазара на труда, но също така може да повлияе и на заплатите им, членовете на ЕП насърчават жените и мъжете да споделят семейните отговорности. Бащите трябва да имат право на най-малко 10 дни платен отпуск по бащинство, посочиха депутатите. Съветът на министрите на ЕС бе призован да извади от задънената улица проекта за директива за отпуск по майчинство, блокиран от страните членки от 2010 г. насам.

За да се помогне за подобряването на баланса между професионалния и личния живот, депутатите призоваха Европейската комисия да предложи на страните членки на ЕС по-голяма финансова подкрепа за достъпни системи за отглеждане на деца. Според доклад на ЕК, разходите за грижите за децата са основната причина, посочена от майките да не се връщат на работа или на работа на пълно работно време.

Депутатите припомниха, че жените трябва да разполагат със средства за контрол върху сексуалните и репродуктивните си здравни права, включително непосредствен достъп до противозачатъчни средства и аборт. „Жените и мъжете не са и никога няма да бъдат еднакви, но в интерес на всички е те да имат едни и същи права”, заключи Марк Тарабела.

Коментари по темата: „ЕП гласува резолюция за равенство между половете”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Жената освен за домакиня за друго не става и не и е работа 😉

  2. Кастрато

    Няма да го бъде това равенство жените винаги ще искат много … много повече и винаги ще получават удоволствие от това да прецакват и мачкат мъжете.

Коментар