Java – сред най-предпочитаните програмни езици на 2018 г.

Дончо Минков коментира ключови причини за устойчивото му развитие