Екипната работа се цени най-много от работодателите

Половината от анкетираните в проучване на УНСС изтъкват способността за работа под напрежение като водещ критерий