Екипната работа се цени най-много от работодателите

Работодателите оценяват способността за работа в екип на студентите от „Администрация и управление” в УНСС с 5,59 по шестобалната система, сочат резултатите от проучване

Работодателите оценяват способността за работа в екип на студентите от „Администрация и управление” в УНСС с 5,59 по шестобалната система, сочат резултатите от проучване

Работата в екип е водещ критерий при подбор на служители за почти 80% от анкетираните работодатели от частния и публичния сектор в проучване на УНСС в партньорство с „ФРМС” Консулт. За над 70% са важни добрите комуникационни умения, а за над 50% способността за работа под напрежение.

Владеенето на чужди езици и добрата компютърна грамотност са изведени като основни препоръки съответно от 39% и 35% от анкетираните. Близо 40% предлагат обучението да е съчетано с повече стажове, които да повишат практическите умения на студентите.

Оценката на работодателските организации и на държавните и местни администрации за способността на студентите от направление „Администрация и управление” в УНСС за работа в екип е 5,59 по шестобалната система. Комуникационните им умения и амбицията за развитие също са високо оценени – съответно с 5.40 и 5.31.

Способността за работа под напрежение в съвременната динамична бизнес среда получава много добра оценка от работодателите – 5.17, сочат още резултатите от проучването, проведено в рамките на проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

39 учебни програми в направление „Администрация и управление” на УНСС се актуализират според изискванията на пазара на труда. Ще бъдат осъвременени съществуващите програми за специалности „Бизнес администрация”, „Публична администрация” и „Регионално развитие” и създадени устойчиви връзки с бизнеса.

Коментар