Работната сила ще стане „човешки облак”

Преди 20 години различни организации започнаха да промотират идеята за управление на изчислителните процеси отдалеч. Windows PC и ISDN линиите се превръщаха в масови, а цената на компютърните технологии непрекъснато намаляваше и ставаше все по-лесна за използване.

Услуги като видеоконференциите също ставаха жизненоважни. Хора, особено научни работници, можеха да работят от вкъщи или от специални центрове. Имаше надежди за нов живот в малките градове и селските райони, където технологиите можеха да спестят на доста хора ежедневното пътуване.

Но нещата така и не успяха да се получат по желания начин. Като цяло, липсва поток от работници и работодатели в извънградските местности, пише британското издание IT Pro.

През 90-те години на миналия век на мода сред компаниите бяха големите, самостоятелни и контролирани от разстояние проекти. Персоналът трябваше да извършва същите задачи като преди, само че от вкъщи или от някой отдалечен офис. По онова време обаче доста подобни идеи не бяха особено успешни, поради простата причина, че нужните технологии не бяха съвсем готови.

Но именно заради технологиите днес се говори все повече и повече за гъвкава работа и управление от разстояние. Технологията вече се развива в полза на тази идея – налице са Wi-Fi, смартфони и други продукти и услуги, подходящи за хора, които трябва да изпълняват служебните си задължения в движение . Докато някои проекти за работа от разстояние се провалиха заради това, че персоналът изпитвал самота, в компании с добри, гъвкави перспективи за развиване на дейност хората се чувстват по-свързани с колегите си.

Въпреки това телекомуникационната индустрия обръща повече внимание на революцията, отколкото на постепенните промени. Пример за това е докладът Work 3.0, съставен от Mitel. В него убедително се заявява, че ресурсите, включително човешките такива и собствеността, ще бъдат виртуализирани подобно на информационните технологии. Според Mitel работната сила ще се превърне в „човешки облак”.

Виртуализирането на информационните технологии и унищожаването на връзката между информация и физически ресурси ще направи това възможно. Налице са и подходящите пазари – например софтуерният.

Но принципно, офисната работа все още не е напълно изчерпана. Статистиките в доклада показват, че половината от служещите рядко или почти никога не извършват работа от вкъщи. 34 процента от тези, които работят у дома, посочват социалното общуване за основно предимство на офиса. Административни аспекти като обособено място за работа, както и по-лесен достъп до човешки и други ресурси също се смятат за част от предимствата на офиса.

Най-вероятно по-бързият широколентов достъп няма да е това, което ще насърчи хората да работят от вкъщи. Може би първата задача на информационните технологии би трябвало да бъде създаване на уеб-система за удовлетворяване на претенциите на служителите.

Коментар