ЕП гласува резолюция за равенство между половете

Жените и мъжете не са еднакви, но трябва да имат едни и същи права