Роботизираната автоматизация на процеси навлиза бързо в бизнеса

RPA рационализира бизнес-процесите и повишава производителността