Роботизираната автоматизация на процеси навлиза бързо в бизнеса

Организациите по цял свят внедряват системи за роботизирана автоматизация на процесите в опит да ускорят изпълнението и точността на повторяемите ръчни задачи (снимка: CC0 Public Domain)

Въпреки, че цифрите за настоящата година са значително по-слаби от резултатите през 2021 г., продажбите на софтуер за роботизирана автоматизация на процесите (RPA) се очаква да достигнат 2,9 милиарда долара до края на 2022 г., според Gartner. Това е увеличение от 19,5% спрямо 2021 г.

С постигането на растеж от 31% през 2021 г. сегментът на RPA превиши доста средния темп на растеж на световния пазар на софтуер, който бе 6%, коментира Кати Торнбом, вицепрезидент и анализатор в Gartner, в съобщение за пресата. Организациите използват RPA за ускоряване на инициативите си за автоматизация на бизнес процеси и плановете за дигитална трансформация с цел подобряване на оперативната ефективност.

Какво е RPA и къде се използва?

Роботизираната автоматизация на процеси (RPA) е софтуерна технология, която улеснява изграждането, внедряването и управлението на софтуерни роботи, които емулират човешки действия на взаимодействие с цифрови системи и софтуер.

Подобно на хората, софтуерните роботи могат да правят неща като това да разбират какво има на екрана, да изпълняват правилните натискания на клавиши, да навигират в системите, да идентифицират и извличат данни и да изпълняват набор от предварително дефинирани действия.

Но софтуерните роботи могат да правят всичко това по-бързо и по-последователно от хората, без да е необходимо да почиват или да спират за кафе или обяд. RPA и други технологии за интелигентна автоматизация разчитат в голяма степен на AI, подчертава Варша Мехта, старши специалист по пазарни проучвания в Gartner.

„Изкуственият интелект е изключително важен компонент на интелигентната автоматизация, защото помага при вземането на решения въз основа на наличните данни, а чрез машинно обучение може да започне да извлича и категоризира имейли, клиентски заявки, които включват например структуриран и неструктуриран текст“, казва Мехта. „AI е основополагащото ядро на тези технологии и техните възможности“.

Защо бизнесът обмисля използването на RPA?

Очаква се организациите да увеличат възприемането на RPA в опит да автоматизират повторяемите ръчни задачи, отбелязва Gartner. Това води до редица ползи за организациите, повишавайки рационализирането на бизнес-процесите и подобрявайки производителността. Служителите се освобождават от рутинната работа, за да се съсредоточат върху по-стратегическа работа с добавена стойност.

„Технологии като RPA могат да се използват за комбиниране на множество типове взаимодействия чрез потребителския интерфейс, за да се завърши даден поток от процеси, който изисква, например, определени данни да бъдат манипулирани от интернет, в мейнфрейми и на клиентски сървъри“, казва Мехта.

„Например, когато се въведе нова регулация за защита на личните данни, това означава, че има много данни, които трябва да се комбинират и съпоставят и поради това банките би трябвало да наемат много нови хора за извършване на тази работа“, пояснява тя. RPA може да облекчи подобна задача.

Доставчиците на RPA, от своя страна, разширяват възможностите, които технологията предлага. Те са в състояние да предложат набор от инструменти, който обхваща платформи за създаване на приложения „с малко код“, извличане на задачи, моделиране на решения, компютърно зрение и възможности за интелигентна обработка на документи.

Хиперавтоматизация

Хиперавтоматизацията е подход, който организациите използват за бързо идентифициране, проверка и автоматизиране на възможно най-много бизнес- и ИТ процеси, обяснява Мехта. Хиперавтоматизацията включва организирано използване на множество технологии, инструменти или платформи, включително, но не само, AI, ML, RPA и много други решения и инструменти за автоматизация на задачи.

Gartner прогнозира, че до 2025 г. пазарът на софтуер, който позволява хиперавтоматизация, ще достигне близо 860 милиарда долара. Тенденцията се определя от силната нужда от дигитална трансформация и автоматизация на бизнес- и ИТ процеси.

Като част от това повечето продажби на RPA се очаква да се реализират в Северна Америка, Западна Европа и Япония, които заедно представляват 77% от приходите от RPA за 2022 г. Северна Америка има най-голям дял от приходите от 48,5%, следвана от Западна Европа и Япония съответно с 19% и 10%.

Коментар