110 млн. евро за повишаване на младежката заетост

През първите четири месеца на тази година на устойчиви работни места в реалната икономика са устроени близо 15 000 младежи