110 млн. евро за повишаване на младежката заетост

Безработните младежи до 24 години са намалели с 5417, в сравнение с април 2013 г.

Безработните младежи до 24 години са намалели с 5417, в сравнение с април 2013

България получава от Европейската комисия 110 млн. евро за повишаване на младежката заетост за периода 2014-2015 г. , съобщи вчера заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова.

„Финансирането е осигурено с реализацията на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ)”, посочи Дянкова. Заедно с националното съфинансиране средствата възлизат на 240 млн. лева.

Инициативата на ЕК обхваща младежите на възраст до 24 години включително, а основната дейност при стартирането й е изготвяне на индивидуален план за интеграция на пазара на труда на всеки младеж, въз основа на оценка на неговата пригодност за заетост, като за целта са назначени и обучени служители в бюрата по труда.

В резултат на изпълнението на НПИЕГМ, което стартира в началото на тази година, безработните младежи до 24 години са намалели с 5417, в сравнение с април 2013 г., а делът им е с 1,6% по-малък. През първите четири месеца на 2014 г. младежите, започнали работа в реалния сектор (без субсидия от държавата), са 6392, съобщи Светлана Дянкова.

Добри резултати са постигнати и в работата с младежи до 29 години. Броят им намалява с близо 7000 от началото на годината, като през месец април той е 68 290. През първите четири месеца на тази година на устойчиви работни места в реалната икономика са устроени близо 15 000 младежи, а още 5453 младежи са включени в субсидирана заетост, включително стажуване и чиракуване.

НПИЕГМ се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. На 14 май тази година Комитетът за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси” одобри предварително изпълнение на новата оперативна програма за периода 2014 – 2020 г. чрез операция „Младежка заетост” на стойност 35 млн. лв. и е насочена към включването в заетост на 8000 младежи.

Коментари по темата: „110 млн. евро за повишаване на младежката заетост”

добавете коментар...

  1. 123

    И пак ще потънат в нечии джобове…

Коментар