Науката и образованието очакват над 1,34 млрд. лв.

За научни изследвания и технологично развитие са заделени близо 556 милиона лева от новата ОП

За научни изследвания и технологично развитие са заделени близо 556 млн. лв.

Над 1,3 милиарда лева са предвидени в първата оперативна програма на България за наука и образование, съобщи министър Анелия Клисарова.

За първи път страната ни ще има ОП, насочена специално към инвестиции в науката и образованието за постигане на интелигентен растеж.

Общата стойност на новата оперативна програма е 1 340 917 048 лева, стана ясно вчера след като правителството одобри документа за изпращане в Европейската комисия.

За научни изследвания и технологично развитие са заделени близо 556 милиона лева. С тези средства ще бъде укрепена научната инфраструктура, която е необходимо условие за развитие на изследователската и иновационната дейност.

За учене през целия живот са предвидени 484 608 000 лева. Целта е да се спре ранното отпадане на учениците, като очакването е процентът на преждевременно отпадналите от образователната система до 2020 г. да падне до под 11 на сто.

За третата ос „Образователна среда за активно социално приобщаване” се очаква да бъдат заделени 246 204 000 лева. Тази ос е насочена към децата със специални образователни потребности. Четвъртата ос е „Техническа помощ”.

Коментар