Футуролог назова професиите, които ще изчезнат

На бунището отиват всички занятия с предсказуеми и повторяеми задачи