Fujitsu: Сливането на технологии и социални науки има огромен потенциал

Тази възможност е съществена за всички, които имат потребители