Япония създаде хибриден квантов компютър

Изчислителната машина комбинира 64 свръхпроводящи кубита и 40-кубитов симулатор

Fujitsu: Сливането на технологии и социални науки има огромен потенциал

Тази възможност е съществена за всички, които имат потребители

Наближава ерата, когато машините няма да се повреждат

Прогностичната поддръжка с изкуствен интелект ще открива нередностите в оборудването достатъчно рано, преди то да се повреди

Хартията – трудна „хапка” за дигиталната трансформация

В много случаи на старите данни ще стъпят бъдещите „умни” системи, аналитични „big data” платформи, модули за машинно самообучение и изкуствен интелект

Fujitsu Forum: доверието е в основата на дигиталната трансформация

Ключова роля играят партньорските фирми - онези, които внедряват правилните технологии за всеки различен бизнес