Япония създаде хибриден квантов компютър

Хибридният квантов компютър, разработен съвместно от RIKEN и Fujitsu
(снимка: Fujitsu)

Дългогодишното партньорство на Fujitsu и японския изследователски институт RIKEN даде на научната общност и бизнеса в страната квантов компютър с 64 свръхпроводящи кубита. Разработчиците са подготвили и хибридна платформа за квантови изчисления, до която ще имат достъп техни партньори.

Новият квантов компютър е базиран на технология, разработена от RIKEN и група партньори на института, включително Fujitsu, която беше използвана и в предишен съвместен проект за квантова система. В допълнение, партньорите обявиха хибридна квантова изчислителна платформа, която съчетава изчислителната мощ на система от 64 свръхпроводящи кубити с един от най-големите в света 40-кубитови квантови компютърни симулатори.

За управление на новия изчислителен комплекс е разработен хибриден квантов алгоритъм, който свързва квантовите изчисления с традиционните високопроизводителни изчисления (HPC). Систематна може да се използва в различни области, включително разработване на медицински лекарства и финансови алгоритми.

Развитието на квантовите компютри напредва с бързи темпове, но технологиите, които са в основата им, все още принадлежат към ерата на NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum), която се характеризира с големи несъвършенства: условията на околната среда все още имат твърде силно влияние върху квантовите изчисления.

Устойчив на грешки квантов компютър или FTQC (Fault-Tolerant Quantum Computer), способен да предоставя надеждни и точни резултати, може да се очаква най-малко след десетилетие. Затова Fujitsu и RIKEN решиха да предприемат хибриден подход, свързвайки своя симулатор, който не е обект на грешки, с истински квантов компютър.

За да тестват производителността на системата, разработчиците я използват за изчисляване на енергията на основното състояние на молекулата H12 – подобна на верига молекула от 12 водородни атома – и комбинират алгоритъма с базирана на изкуствен интелект квантова изчислителна коригираща технология, предназначена да смекчи шумовите ефекти в квантовите компютри.

В допълнение, Fujitsu и RIKEN съобщиха, че продължават съвместната си разработка на 1000-кубитов квантов компютър. Засега не е ясно кога новата машина ще стане достояние на широката публика.

Коментар