Fujitsu: Сливането на технологии и социални науки има огромен потенциал

Трябва да използваме ресурсите, които имаме, включително природните, по устойчив начин, посочи техническият директор на Fujitsu – Вивек Махаджан
(екранна снимка: Fujitsu ActivateNow 2021)

Дигиталните и квантовите технологии носят огромен потенциал, когато се използват в съчетание с хуманитарните и социалните науки. Заедно те могат да предоставят на хората дълго жадувани решения като справяне с тежки заболявания, постигане на устойчивост и дълбоки социални промени. Това прогнозира Вивек Махаджан, главен технически директор на Fujitsu, по време на медиа-брифинг в рамките на традиционния годишен форум на компанията, озаглавен Fujitsu ActivateNow 2021.

Преди пресконференцията Махаджан представи технологичната стратегия на Fujitsu, в която сега доминират пет приоритетни области. Те са „изчисления”, „мрежи”, „изкуствен интелект (AI)”, „данни и сигурност” и „конвергенция”.

Нашето общество генерира огромни обеми от нови данни. Тези данни имат нужда от обработка, а тя трябва да е безкомпромисна – точна и бърза. Затова изчислителната техника се нуждае от големи капацитети днес, подчертаха от Fujitsu.

Докато хората се наслаждават на малките крайни устройства в ежедневието си, те се нуждаят от не толкова видима инфраструктура – например облачни центрове за данни – които да обработват натрупваните данни и да ги превръщат в полезна информация за вземане на решения. Нужни са и надеждни и високоскоростни мрежи. Не по-малко нужна е сигурността. Наред с тях от критично значение в тази епоха е интерфейсът между хората и машините, според Fujitsu.

Високопроизводителните изчисления залягат в основата на дигиталната епоха. Стремежът към създаване на суперкомпютри не е самоцел – тези мощни системи имат голяма социална значимост. Един пример, според Махаджан, е разработването на животоспасяващи лекарства, за които не може да се чака с години – например такива за лечение на рак.

Също толкова гладни за изчислителна мощ са сфери като енергетиката или самолетостроенето и автомобилостроенето. При тях симулациите са от решаващо значение за безопасността на хората.

Силата на изкуствения разум и компютърните системи е мощна комбинация, която е от значение за обществото, показа още техническият директор. Един пример от „родната земя” на Fujitsu са симулациите на цунами. Благодарение на тях се разработват системи, спасяващи стотици и хиляди човешки животи в случай на природно бедствие.

Високо изискване към изчислителната техника поставя и развитието на блокчейн технологията. Макар да се разглеждат от някои специалисти като „спекулативна”, тя всъщност има огромно значение за много индустрии. Например в хранително-вкусовата промишленост блокчейн позволява пълна проследимост на всяка суровина за всеки продукт, посочи Махаджан. Така, ако възникне инцидент, лесно и бързо може да се проследи произходът на засегнатите артикули. По аналогичен начин всички индустрии, в които важна роля играе веригата на доставки, могат да си осигурят нужната проследимост.

В настоящия свят на глад за високопроизводителни изчисления, суперкомпютрите ще работят паралелно с квантовите компютри, прогнозира още Махаджан. Така, както в днешно време успоредно работят най-различни изчислителни технологии, включително и смятаните за доста стари мейнфрейм машини.

Съчетаването на компютърните технологии със социалните науки крие голям потенциал също. Днес вече можем да правим изчисления с цел анализ на човешкото поведение, както и прогнозиране на бъдещото поведение. Подобни възможности са съществени за бизнеса – за всички, които имат някакви потребители. Вече е възможно да се анализира в голям мащаб какво правят потребителите, какво предпочитат, как се държат. На база исторически данни могат да се прогнозират бъдещите им покупателни навици и предпочитания.

Като тънка червена линия във всички тези аспекти присъства стремежът към повече устойчивост. Ние трябва да използваме ресурсите, които имаме, включително природните, по устойчив начин, посочи техническият директор на Fujitsu. За вземането на правилните решения отново са нужни големи изчислителни сили, за да се направят необходимите анализи и симулации и да се отговори на всички важни въпроси.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар