Canon ще елиминира етапа на прототипиране

Суперкомпютър на Fujitsu ще помогне на Canon да елиминира етапа на прототипиране
(снимка: Fujitsu)

Японската компания Fujitsu обяви, че е получила поръчка от Canon за нова суперкомпютърна система. PRIMEHPC FX1000 използва технологиите на най-бързия в света суперкомпютър Fugaku с теоретична производителност 648,8 терафлопа (TFLOPS).

Суперкомпютърът ще играе ключова роля в инициативата на Canon за премахване на фазата на прототипиране при разработката на нови продукти, вкл. многофункционални устройства, принтери, камери и полупроводникови литографски съоръжения.

Системата трябва да заработи през първата половина на 2021 година. Canon използва 3D CAD данни при аналитичното моделиране, за да оцени различни аспекти на своите продуктови разработки, включително функционалност и лекота на производство.

В миналото Canon разчиташе на суперкомпютрите Fujitsu PRIMEHPC FX10 и PRIMEHPC FX100, за да реши тези проблеми. Новата система FX1000 се очаква да повиши производителността до следващо ниво.

Суперкомпютърът ще позволи широкомащабен анализ и симулации в експерименти за анализ на въздействието, оценявайки повреди или деформации на потенциален продукт при изпускане, включително симулации с над 100 милиона елемента, което е било проблем с предишните системи. Новата система също така ще поддържа анализ на въздушния поток и електромагнитните вълни.

Fujitsu PRIMEHPC FX1000 ще се състои от 192 изчислителни възли с 9216 процесорни ядра, системи Fujitsu Server PRIMERGY и периферни устройства Fujitsu Storage ETERNUS. Общият обем RAM ще бъде 6 TB, а използваемият обем на сторидж подсистемата – 1,5 PB.

Коментар