„Умна” стойка за монитор създава виртуална среда

Philips Cloud Monitor Base свързва корпоративните потребители