„Проектиран въглерод” подобрява енерго-съхранението

Две от най-обещаващите приложения на новия материал, тестван в Станфорд, са литиево-серните батерии и супер-кондензаторите