Как и защо се унищожават милиони здрави HDD

Биват раздробявана и претопявани, за да не изтекат данните от тях- но има и по-разумни подходи