Юристите: SLA да гарантира качеството на клауд услугите

Проблем е международният елемент в споразумението