Юристите: SLA да гарантира качеството на клауд услугите

Важно е компаниите да уговорят с доставчика на облачни услуги какво трябва да бъде нивото и качеството на услугата, посочи Десислава Кръстева от Фондация Право и Интернет

Важно е компаниите да уговорят с доставчика на облачни услуги какво трябва да бъде нивото и качеството на услугата, посочи Десислава Кръстева от Фондация Право и Интернет

За бизнеса е важно да получава облачните услуги с определено качество, като параметрите им се определят с т.нар. Service Level Agreement, заяви Десислава Кръстева, адвокат от Фондация Право и Интернет, по време на IDC Cloud Leadership Forum в София.

Българското законодателство не изисква подписване на конкретен документ SLA, достатъчно е условията да бъдат записани в договора или в допълнителен към него документ. Въпреки това е важно компаниите да уговорят с доставчика на облачни услуги какво трябва да бъде нивото и качеството на услугата, при какви условия доставчикът може да се отклони от своите задължения и какво се случва след прекратяване на услугата.

Проучване, проведено в залата по време на форума, показа, че 50% от участниците имат отделни клаузи в договора си с облачния доставчик, 33 на сто имат подробно разписани изисквания и 17% разчитат само на репутацията на доставчика. Това е в рамките на очакваното, тъй като ИТ хората са по-малко склонни да детайлизират, коментира Десислава Кръстева. Според същото проучване, 71% държат най-много на достъпността и времето за реакция, а за 29 на сто защитата на данните е водещият ангажимент на доставчика.

Създаването на SLA се сблъсква с редица предизвикателства, посочи Десислава Кръстева. Един от най-често срещаните проблеми е международният елемент в споразумението. Поради липсата на граници е трудно да се установи под действието на кое законодателство попада споразумението. Проблемът се утежнява от сериозните изисквания за защита на личните данни на държавите от Европейския съюз. Те касаят изнасянето на лични данни извън ЕС, което често се случва, предвид че водещите доставчици на облачни услуги са базирани в САЩ.

Трудности предизвиква и терминологичното многообразие. Тъй като термините се пренасят в законодателството на български език, често се използват различни наименования на едни и същи технологии. При възникване на спор, се налага неспециалист в ИТ, какъвто е съдията или арбитърът, да прецени какво точно са се договорили двете страни.

В последно време в Европа се заговори за създаване на шаблон за SLA за облачни услуги, каза още Кръстева. Вместо това към момента са приети т.нар. Cloud Service Level Agreement Standartization Guidelines, които насочват към определени проблематики, включително дефиниции на ключови понятия и препоръчителен обхват на SLA.

Деница Дженева

Деница Дженева

Коментари по темата: „Юристите: SLA да гарантира качеството на клауд услугите”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    SLA -а е договор и сам по себе си не може да гарантира нищо. Той самия подлежи на тълкуване СЛЕД като качеството на услугите е прецакано …

  2. :-)

    Много убаво нещо е тоя облак ….един такъв безформен и незнаен ….ма сега със SLA ще го оформят 🙂

Коментар