Сигурността в облака все още тревожи потребителите

Аргументите за сигурността в облака са отпреди 3 години, а през това време технологиите отбелязаха своя прогрес и вече са налице достатъчно средства за защита, посочи Нели Вачева

Аргументите за сигурността в облака са отпреди 3 години, а през това време технологиите отбелязаха своя прогрес и вече са налице достатъчно средства за защита, посочи Нели Вачева

Безпокойството за сигурността на данните е основната причина, поради която редица бизнес-организации в Централна и Източна Европа избягват да се доверяват на т. нар. облачни решения. Притесненията относно сигурността са водещият фактор за избягване на „клауд” платформите, стана ясно IDC Cloud Leadership Forum – събитие, организирано от IDC България днес в София хотел Балкан.

Тези аргументи се повтарят от години, това са остарели схващания, подчерта управителят на IDC България Нели Вачева при откриването на конференцията, коментирайки цифрите от най-новите изследвания на анализаторската компания.

„Аргументите за сигурността са отпреди 3 години. През това време технологиите отбелязаха своя прогрес и вече са налице достатъчно средства за защита”, посочи Вачева. Нещо повече – доставчиците на облачни системи вече гледат на вътрешната инфраструктура и облачните системи като на едно общо цяло. „Тези аргументи относно сигурността трябва да се надраснат вече”, добави тя.

Действителните пречки за излизане в облака са по-скоро свързани с проблеми със съвместимостта и характерни регулаторни изисквания. Друг фактор, който представлява реална бариера пред облачните решения, са недостатъчните възможности за настройка на решенията спрямо конкретните нужди, или т.нар. „кустомизация”. Интеграцията с вътрешните ИТ системи наистина е сложен казус и е третата пречка за навлизане на облака в бизнеса.

Изключително важно за ИТ фирмите, които предлагат облачни услуги, е да имат компетентни хора, които да посъветват потребителите как да си преустроят ИТ инфраструктурата, така че да извлекат полза от изнасянето на ИТ функциите, защото в повечето случаи става дума за аутсорсинг на базови ИТ функции, подчерта Вачева.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар