Страхове и липса на визия възпират облака у нас

Често няма разбиране за това какво е облакът и какви са неговите предимства – бъркат се понятия като виртуализация и облачни системи

Юристите: SLA да гарантира качеството на клауд услугите

Проблем е международният елемент в споразумението

Сигурността в облака все още тревожи потребителите

Този аргумент обаче е остарял, тъй като защитата е обезпечена

Облачните технологии отнемат бюджети от ИТ отделите

Все по-често клауд решенията се купуват от други звена в компаниите

Бизнесът насочва инвестиции в частния облак

Същевременно, крайните клиенти в Централна и Източна Европа остават отворени и към публичния облак, благодарение на общи стандарти