Бимодален ИТ модел посреща нуждите на компаниите

Информационните нужди на компанията могат да се посрещнат от два типа ИТ системи – традиционни и облачни, посочи Олга Румелиоти, Oracle

Информационните нужди на компанията могат да се посрещнат от два типа ИТ системи – традиционни и облачни, посочи Олга Румелиоти, Oracle

Глобалната икономика вече е доминирана от абонаментите – хората смятат, че няма смисъл да придобиват нещо, което могат да наемат. Същата тенденция се наблюдава и в ИТ сферата, заяви Олга Румелиоти, старши директор за Централна и Източна Европа в Oracle, по време на IDC Cloud Leadership Forum в София.

Допреди години управлението на ИТ в компаниите беше много стабилно и предвидимо – всички постъпващи технологии се управляваха от ИТ отдела. Сега обаче ситуацията се променя. Различните отдели закупуват устройства, които да им помагат в работата, например таблети за търговците, и постепенно ИТ специалистите губят контрол. Това може да доведе до забавяне на останалите дейности в компанията.

Олга Румелиоти препоръчва бимодален ИТ модел, при който компанията използва два типа информационни системи, които адресират различни информационни и технологични цели. Първият тип ИТ системи е традиционен и включва стандартните решения, които трябва да работят стабилно и да осигуряват качествено управление на данните.

Oracle нарича втория ИТ модел „Проучвателен” (Exploratory). Най-често той включва публичен или хибриден облак, който позволява бързо и лесно внедряване на нов софтуер, като се избягва времеемката процедура по интеграция. Предимствата на първия тип ИТ системи е тяхната надеждност, а на втория – бързината.

Деница Дженева

Деница Дженева

Коментар