Бавим се с новата нормативна уредба за работа от вкъщи

Това затруднява в голяма степен работодателите, казват експерти