Поточната музика измества услуги като iTunes

Платеното сваляне на песни и албуми бележи рязък спад през миналата година, за сметка на нови услуги като Google Play Music и Spotify

Изненадващ спад в бизнеса с цифрова музика

Звукозаписните компании компенсират с потокови услуги