ИКТ се превръщат от поддържаща в бизнес-функция

Клиенти и доставчици се сближават, ключова става ролята на интеграторите, сподели Шербан Зирнован, мениджър в Dell