Окуражаващ ръст в сектора на чистата енергия

Въпреки намаляването на субсидиите за ВЕИ в Европа, се наблюдава първото годишно увеличение на инвестициите в сектора от 2011 г.

Консолидацията в зеления сектор забавя темпо

Проектите за чиста енергия се радват на увеличение на инвестициите със 17 процента спрямо същия период на миналата година