За първи път: кораб в орбита около комета

След 10 години Rossetta се приближи на 100 км до своята цел