Чешки рутер обновява сам фърмуера си

Модерната концепция за домашен маршрутизатор Turris Omnia привлича голям инвеститорски интерес в платформата за финансиране на проекти Indiegogo