VMware улеснява прехода към софтуерен дейта център

Компанията въвежда продукти и услуги от следващо поколение