VMware улеснява прехода към софтуерен дейта център

При софтуерния център за данни инфраструктурата е виртуализирана и се предлага като услуга, а контролът е автоматизиран напълно от софтуера

При софтуерния център за данни инфраструктурата е виртуализирана и се предлага като услуга, а контролът е автоматизиран напълно от софтуера

VMware въвежда нова линия от продукти и услуги, които подобряват ефективността и улеснят прехода към софтуерния център за данни. Организациите ще могат да се възползват от усъвършенствани виртуализационни технологии в областта на мрежовата свързаност и сигурността, съхранението и достъпа, както и при управлението и автоматизацията на процесите.

На годишната VMworld конференция в Сан Франциско за първи път бяха представени подробности и демо версии на новите технологии VMware NSX, VMware Virtual SAN, VMware vCloud Suite 5.5 и VMware vSphere with Operations Management 5.5.

Четирите нови продукта позволяват на потребителите да виртуализират своята инфраструктура и да я предоставят като услуга. Новите предложения осигуряват гъвкаво и управляемо решение за изграждане и използване на частни, хибридни или публични клауд архитектури.

VMware NSX е платформата за мрежова виртуализация, която предоставя цялата функционалност и защитеност на мрежовия модел под формата на софтуер, премахвайки хардуерните ограничения. Това решение осигурява нов оперативен модел, който надскача традиционните граници на физическата мрежова свързаност и позволява на центрове за данни да постигнат значителни подобрения в скоростта и по-добра адаптация спрямо използваемостта на ресурсите. В същото време се отчита намаляване на оперативните разходи.

Както в подхода към сървърната виртуализация, така и тук центровете за данни могат да превърнат физическата си мрежа в гъвкав виртуален ресурс, който се разпределя динамично и съобразно нуждите на потребителите. Операторите създават по софтуерен път виртуални мрежи и автоматизират използването и управлението им, като се възползват от опростената IP свързаност на хардуерно ниво. VMware NSX ще бъде достъпна през последното тримесечие на 2013.

VMware Virtual SAN се явява опростен и динамичен сторидж за виртуални машини. Иновативната технология разширява функционалността на VMware vSphere в посока обединяване и ефективно използване не само на сървърните ресурси, но и на обвързания с тях сторидж. Решението отключва ново ниво в конвергираната инфраструктура, което позволява бърза адаптация на компютърните и сторидж ресурси към динамичното развитие на бизнеса. Благодарение на него се създават виртуални дейта масиви, обединяващи сървърните дискове и софтуерните им реплики – така виртуалните машини получават достъп до високопроизводителни и споделени ресурси за съхранение.

Подобно на VMware NSX, VMware Virtual SAN е платформа, базирана на уникална дистрибутирана архитектура, която дава възможност на услугите за съхранение да се развиват паралелно с изискванията на приложенията. Решението е достъпно през безплатна и отворена към всички бета програма от третото тримесечие на тази година.

VMware vCloud Suite 5.5 е нова версия на софтуера за управление на облачни инфраструктури. Пакетът позволява изграждане на vSphere-базиран частен облак, използващ архитектурата на софтуерно дефинирания център за данни. Така може да бъде предоставена виртуализирана инфраструктура като услуга с вградена автоматизация на процеси по инсталация, конфигурация и управление на базата на предварително зададени критерии. Интегрираната инфраструктура на частния облак опростява значително ИТ нуждите, като в същото време осигурява SLA за всички приложения.

VMware vSphere с Operations Management 5.5 представлява  комбинация от виртуализационна платформа и инструмент за мониторинг на натовареността и работните процеси. Софтуерният пакет позволява на потребителите да оптимизират ИТ системите си чрез интегриран подход към планиране на капацитета, като в същото време проактивно наблюдават и управляват производителността. VMware vSphere с Operations Management 5.5 ще се възползва в пълна степен от усъвършенстваните възможности на версията VMware vSphere 5.5.

Коментар