CERN награди Intel Corporation с приза LHC Computing Award

Европейската организация за ядрени изследвания – CERN изказа своето признание към Intel, световния лидер в силициевите иновации, за подкрепата и приноса за проекта Голям Адронен Колайдър (LHC – Large Hadron Collider) като награди компанията с приза LHC Computing Award.

Intel има голям принос за ИТ центъра за данни на CERN като предоставя водещи технологии под формата на нов хардуер и прототипи и има консултантска роля по енергийно-ефективния дизайн, топлинните спецификации и обработването на сложни обеми от данни. Intel и CERN си сътрудничат по научни проекти от официалното откриване на CERN openlab 1 през януари 2003 г.

CERN планира да въведе в пълна експлоатация своя проект LHC през пролетта на 2009 година. Четири детектора ще събират десетки Petabyte-а на година в продължение на повече от десетилетие и хиляди физици в CERN и по света ще разчитат на голяма Grid инфраструктура за анализиране на данните.

През последните три години Intel предостави значителна подкрепа на проекта LHC. Световната мрежа на Големия адронен колайдър (Worldwide LHC Computing Grid (LCG) е напълно готова за пускане в експлоатация и включва близо 140 институции в 33 страни и свързва заедно десетки хиляди Intel процесорни ядра (основно дву- и четириядрени dual-socket сървъри).

През следващото десетилетие компютърните изисквания се очаква да се повишат значително и ще наложат справянето с изключителни предизвикателства, като топлинна оптимизация на големи компютърни центрове и ефективна употреба и многоядрени технологии в сложни софтуерни рамки.

CERN и Intel работят в тясно сътрудничество в продължение на над 6 години. Intel предоставя на CERN възможността за ранно тестване на нов хардуер и подкрепя CERN при дизайна, оразмеряването и охлаждането на енергийно-ефективни центрове за данни, както и със системи за анализ на топлинната ефективност. От гледна точка на софтуера, сътрудничеството се състои основно от оптимизиране на код за новите микроархитектури и оценка на новопоявяващи се компютърни технологии.

Естествено, Intel изпълняваше и роля на консултант за оптимизация на производителността и техниките за multithreaded програмиране, за да помогне на общността от програмисти на CERN. Допълнително CERN има възможността да оцени новото поколение 10-Gbit Ethernet технологии на Intel в своята високоскоростна мрежова инфраструктура.

За цялостната подкрепа и работа и като признание за изключителния принос на Intel за проекта LHC Computing, Генералният директор на CERN, Роберт Аймар награди Intel с наградата LHC Computing Award по време на LHC Grid Fest.

Коментар