FColor.bg помага на своите клиенти да популяризират уеб сайтовете си

Хостинг компанията FColor.bg дава възможност на клиентите си да приемат реклама на своите уеб сайтове или да популяризират своите продукти и услуги на ниска цена, чрез партньорството си със Интернет рекламната система New Play (http://www.newplay.bg/).
Целта на новия маркетингов продукт на FColor е да улесни популяризирането на уеб сайтове, като гарантира максимална ефективност при ниска цена на рекламата. Хостинг компанията обявява два вида програмиза рекламодатели и за издатели.
Рекламодателите получават възможност да изберат месечен бюджет за популяризиране на уеб сайтовете си, да изберат сферата, в която искат да бъде популяризиран уеб сайта им, както и начините на заплащане. Системата на NewPlay.bg позволява три типа кампании – на брой зареждания на рекламния носител, на получени посетители или фиксирана цена на месец за съответното рекламно пространство.
Рекламодателите могат да се ориентират към определена целева аудитория по географски признак и по сфери на дейност. Възможно е също така да избират рекламния носител, между графична и текстове реклама.
Клиенти на FColor.bg получават 20% при регистрация като рекламодатели в системата на NewPlay.bg, които важат за определени уеб сайтове.
Собствениците на уеб сайтове и интернет издателите, клиенти на FColor.bg получават възможност да печелят пари от уеб сайтовете си, като поставят рекламен код на уеб страниците си. Издателите сами определят какви рекламни позиции и размери да поставят и избират предпочитания модел на заплащане на рекламата.
Освен първоначалната отстъпка от 20% за рекламодатели в системата NewPlay.bg, FColor гарантира на клиентите си ефективност при популяризирането на уеб сайтовете им.
„За разлика от всички останали рекламни системи, ние гарантираме резултат на клиентите си. Той се изразява, в броя посещения, които те получават при заплащането та рекламата. Недоволни няма, защото на първо място работим за възможно най-ефективна кампания от самото й начало и на второ място, при работата си с определени медии и уеб сайтове компенсираме тези клиенти, които не са получили достатъчно на брой посещения” заяви Александър Аврамов, мениджър на FColor.bg.
Клиентите на компанията, които искат да се включат като рекламодатели или като издатели всистемата на New Play, могат да се регистрират през уеб сайта http://www.newplay.bg, като попълнят fcolor.bg в полето „По препоръка на:и/или добавят FColor.bg, в полетоза „Коментари”.

Коментар