Сирма Груп с 500% ръст на печалбата за полугодието

Позитивните резултати на Сирма Груп за първите 6 месеца на годината се дължат на големи интеграционни проекти

Сирма Груп Холдинг обяви 22,001 млн. лв. консолидирани приходи за първите шест месеца на годината, което е ръст от 36,42%, в сравнение с първата половина на 2016 г.

Маржът на нетната печалба нараства с 340% от скромните 1,80% година по-рано, достигайки 7,90% към края на юни. Тези покачвания водят до внушително увеличаване на нетната печалба с 500% до 1,739 млн. лв.

Общият брой на акционерите на Сирма Груп е нараснал със 72 от края на март т.г. и възлиза на 877 инвеститори към края на юни. От тях 49 са корпоративни инвеститори и 828 са физически лица, сочи финансовият отчет на холдинга, публикуван днес.

Географското разпределение на приходите от продажби се запазва традиционното за дружествата от Сирма Груп. Водещите пазари за групата са Европа и Северна Америка, където нарастването на приходите е приблизително колкото общото за целия холдинг – около 35%.

По-драматични са увеличените обеми в останалите региони от света, като най-голямо нарастване на приходите, 240%, е отбелязано в Африка, но обемите на продажби там остават относително скромни. От всички региони по света единствено Латинска Америка отбелязва лек спад в приходите.

От сегментите на специализация на дружествата от Сирма Груп водещ е мулти-индустриалният. Приходите от продажби в този сектор представляват 65% от общите и достигат 14,315 млн. лв. през първото полугодие на 2017 г. Най-голямо е нарастването на печалбата във финансовия сегмент – с 381 хиляди лв. или 369%, в сравнение с първото полугодие на 2016 г.

Сегментът „науки за живота“, където Сирма Груп все още активно инвестира в нови разработки, отчита ръст на приходите от 57% и реализира печалба от 248 хиляди лв. през полугодието.

Позитивните резултати за първите 6 месеца на годината се дължат на големи интеграционни проекти, както и на увеличените продажби на софтуерни разработки във Великобритания и Америка.

Коментар