“Зелени” автомобили срещу глобалното затопляне

Глобалната финансова криза вече засегна много европейски банки. Сега тя поразява автомобилната индустрия на ЕС, най-големият производител на моторни превозни средства в света, алармира сайтът на Европейската комисия.

Продажбите на автомобили спаднаха рязко, принуждавайки производителите да съкратят производството и да понижат прогнозите си за печалба. Някои немски и френски заводи бяха временно затворени на фона на засилващите се опасения от рецесия в ЕС.

В светлината на икономическите проблеми Комисията преразглежда стратегията си за индустрията, като в края на октомври в Брюксел се проведе конференция за обобщаване на резултатите и събиране на мнения. Междувременно ЕС обсъжда закони за намаляване на автомобилните емисии на въглероден диоксид с една пета – до 130 г/км в периода до 2012 г.

Брюксел отправи екологичен призив към производителите на коли. Участниците в конференцията се споразумяха да разработват екологични автомобили, като начин едновременно за борба с глобалното затопляне и за запазване на конкурентоспособността на индустрията. Планира се създаване на работна група за насърчаване на производството на „зелени“ автомобили.

Автомобилите са причина за около 12% от емисиите на въглероден двуокис. В Брюксел се съгласиха, че усилията за намаляване на емисиите трябва да са насочени не само към превозните средства, но и към горивата, шофьорите и пътищата.

Изследователската дейност пък трябва да се съсредоточи върху най-обещаващите технологии, като хибридни, електрически и водородни автомобили.

Производителите на коли поискаха от ЕС заем от 40 млрд. евро в помощ на разработването на по-екологични превозни средства. Идеята получи подкрепа в Европа, след като САЩ наскоро одобриха 25 млрд. долара нисколихвени заеми за американската автомобилна индустрия, с които да се финансира създаването на по-енергийно ефективни автомобили.

Автомобилната индустрия е важен барометър за състоянието на европейската икономика и създава около 3% от БВП и има 7,5% дял в производствения сектор. В нея са заети повече от 2 милиони души, а най-малко други 8 милиона работни места са зависими от нея.

Ограниченията на автомобилните емисии са част от пакет от мерки срещу изменението на климата, който ЕС се надява да приеме до края на годината. Комисията призова правителствата в Съюза да не позволят пакетът да се превърне в жертва на забавянето на икономиката.

ЕК състави своята стратегия за автомобилната индустрия през 2007 г. Този подробен план се стреми към намаление на административната тежест, подобряване на достъпа до презокеански пазари, стимулиране на иновациите чрез научни изследвания и повишаване на безопасността на транспорта.

Коментар