Затягат контрола над магнитните играчки

Производителите и търговците на магнитни детски играчки се задължават при пускането им на пазара да поставят върху опаковката им специално предупреждение за рисковете, които те крият за здравето и безопасността на децата до 14 години.

Това е записано в приетата от правителството Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки, съобщи пресцентърът на Министерски съвет. С нея в нормативната уредба се въвеждат разпоредбите на решение на Европейската комисия от април т. г., според което държавите-членки трябва да гарантират, че магнитните детски играчки, пуснати и предлагани в търговската мрежа, имат предупреждение за рисковете и безопасността на децата.

Задължителното предупреждение, което трябва да съдържа всяка играчка с магнит, е:

„Внимание! Тази детска играчка съдържа магнити или магнитни части. Прилепването на магнити един към друг или към метален предмет в човешкото тяло може да причини сериозно нараняване или нараняване с фатални последици. Незабавно потърсете медицинска помощ при поглъщане или вдишване на магнити”.

В наредбата е посочено, че текстът трябва да е написан така, че да е лесен за отличаване и достъпен, за да бъде видян от потребителя при осъществяване на покупката.

Контролът по прилагането на нормативния акт ще се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Търговците, които не спазват задължителните изисквания, ще бъдат санкционирани според разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Глобата е от 3000 до 15 000 лв.

От дълго време магнитите се използват в производството на играчки, но през последните години зачестяват злополуките с погълнати магнитни части. Поради тази причина производителите в цял свят предприеха мащабни акции за изтегляне от пазара на опасни детски играчки. Само през лятото на 2007 г. от продажба са спрени над 18 млн. броя.

Освен върху магнитните играчки, Европейската комисия въведе по-рано тази година забрана на потенциално опасните (канцерогенни) химикали, както и по-ниски граници за някои опасни вещества като олово и живак.

Ще бъдат забранени също играчките, прикрепени към хранителен продукт по такъв начин, че за да се стигне до тях, храната трябва да бъде изядена.

Играчките са начело на списъка с опасни потребителски стоки в Европейския съюз през 2007 година, сочат данните от системата за бързо предупреждение RAPEX. Продуктите от Китай са дали повод за най-много оплаквания.

В специални списъци потребителите могат да проверяват кои продукти са предмет на оплаквания, защото са причинили нараняване, задушаване, електрически шок или пожар.

Коментар